Oficjalna strona

Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne oraz Olszanica

logo

Nazwa projektu: „Budowa oraz przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w gminie Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne oraz Olszanica”.

Beneficjent: Gmina Olszanica

Źródło finansowania: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Okres realizacji: rok 2021

Opis projektu: Realizowane zadanie ma na celu poprawę warunków życia i wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez wybudowanie na terenie Gminy Olszanica: około 6,3  km nowej sieci kanazalicji zbiorczej oraz przebudowanie odcinka istniejącej sieci wodociagowej o długości 245,0 metrów. Planowany termin ukończenia zadania  IV kwartał 2021 roku. Na realizację projektu została podpisana umowa na dofinanswanie ze  środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną  i w oszczędzanie energii”

Skip to content