Oficjalna strona

Rachunki bankowe Gminy Olszanica

Wpłaty Gotówkowe:

Wpłat gotówkowych dotyczących należności Gminy Olszanica można dokonywać w placówce Banku Pocztowego w Olszanicy na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje bankowej obsługi Gminy Olszanica i w tym celu otworzył rachunki wirtualne:

 1. Wpłaty z tytułu należności z tytułu podatków, opłat za ścieki -mieszkańcy m-ci Wańkowa , wodę i inne (z wyłączeniem opłat za odbiór odpadów)

 34 1320 0022 0336 0000 0000 7350

 2. Wpłaty z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych

 77 1320 0022 0336 0000 0000 7352

Rachunek do przelewów bankowych w BGK Rzeszów

1. Należności z tytułu podatków, opłat za ścieki – mieszkańcy m-ci Wańkowa, wodę i inne (z wyłączeniem opłat za odbiór odpadów)

61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 

2. Przelewy z tytułu opłaty za śmieci

55 1130 1105 0005 2121 1820 0024

 
Skip to content