Oficjalna strona

Program Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje o możliwości wsparcia dla osób w wieku 60 lat i więcej w ramach Programu Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024.

Program zakłada m.in. wsparcie finansowe gmin w zakresie organizowania usług opiekuńczych świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej

Głównym celem programu „Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2024” jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Program będzie realizowany w terminie od dnia  1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. i  jest adresowany do wszystkich gmin w Polsce.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie do 80% przewidywanych kosztów całkowitych realizacji zadania.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Powyższe zadanie będzie realizowane w ramach Modułu I.

Moduł I –  jego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Więcej informacji na temat programu:
https://www.gov.pl/web/rodzina/program-korpus-wsparcia-seniorow-2024

 

Skip to content