Oficjalna strona

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

RODO - klauzula do zapoznania się

Administrator Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych oferentów i kontrahentów współpracujących lub zamierzających współpracować z Urzędem Gminy w Olszanicy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych osoby występującej
z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Klauzula Informacyjna Gmina Olszanica

Regulamin monitoringu wizyjnego

Klauzula informacyjna - monitoring Urzędu Gminy Olszanica

Klauzula Informacyjna usuniecie drzewa

Klauzula informacyjna w zakresie podatków i opłat lokalnych

Wniosek o udostępnienie - zabezpieczenie nagrań z monitoringu

Klauzula Informacyjna - osoby przebywające w Urzędzie Gminy

Klauzula Informacyjna postępowanie KPA Rada Gminy

Skip to content