Oficjalna strona

Rady Sołeckie

Rady Sołeckie są organami wspomagającymi sołtysów, którzy z kolei są organami wykonawczymi poszczególnych sołectw. Rada Sołecka ma charakter opiniodawczy i doradczy. Współdziała z sołtysem w prowadzeniu i załatwianiu spraw sołectwa. Składa się z czterech do siedmiu członków. Obraduje na posiedzeniach odbywających się nie rzadziej niż raz na kwartał. Obecnie w kadencji 2019-2024 na terenie gminy Olszanica działają Rady Sołeckie w następujących sołectwach:

SOŁECTWO OLSZANICA

sołtys: Skarbiński Robert

tel. 609 201 901

 

rada sołecka:

   Gajda Marek
   Kozicka Danuta
    Kowalewski Bronisław
   Segin Jerzy

SOŁECTWO UHERCE MINERALNE

sołtys: Dudyński Ryszard

tel. 693 875 207

 

rada sołecka:

 Bilik Grzegorz
Dobrowolski Piotr
Jankowska Bożena
Romanek Wojciech
Sędzimir Czesław
Więch Maria Magdalena
  Wysoczański Tomasz

SOŁECTWO STEFKOWA

sołtys: Piotr Pankiewicz

tel. 534 910 107

 

rada sołecka:

Hoksa Witold
Sałaciak Mariusz
Wójcik Waldemar Józef
Zając Jan Mieczysław

SOŁECTWO ORELEC

sołtys: Kamil Fedorowicz 

tel. 726 825 036

 

rada sołecka:

Dobrowolski Leon
 Dobrowolski Zdzisław
Jakiel Bogdan
Nawrocka Urszula
Słotwiński Ryszard

SOŁECTWO ZWIERZYŃ

sołtys: Dobrowolski Adam

tel. 693 425 952

 

rada sołecka:

Bochnak Andrzej
Głuszko Henryk
Kucharczyk Mieczysław
Safat Mirosław

SOŁECTWO RUDENKA

sołtys: Mikołajczyk Krzysztof

tel. 693 855 911

 

rada sołecka:

Duma Piotr
Makar Jan
Puchała Stanisława
Sędzimir Mariusz

SOŁECTWO WAŃKOWA

sołtys: Ryszard Dul 

tel. 609 012 955

 

rada sołecka:

Dul Piotr
Dul Ryszard
Konopelski Wojciech
Maliwiecki Stanisław 

SOŁECTWO PASZOWA

sołtys: Katarzyna Maczyszyn-Michałek 

tel. 570 251 935

 

rada sołecka:

Gamoń Arkadiusz
Gamoń Marek
Jaworska Janina
Neroj Michał

Skip to content