Oficjalna strona

Gospodarka KOMUNALNA

Wzór - deklaracja odpady na 2023

Informacja o odpadach 2023

Zasady działalności PSZOK w 2022 r.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów

Analiza roczna

Analiza roczna za 2021 r.

Analiza roczna za 2022 r.

Informacja o osiągniętych poziomach recyklingu za rok 2019, 2020, 2021, 2022

Informacja - worki na odpady segregowane

Informacje na temat gospodarki odpadami w 2020 r.

Informacje na temat gospodarki odpadami w 2022 r.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady rolnicze

Jak segregować odpady

Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbiór i transport nieczystości płynnych
na terenie Gminy Olszanica

Skip to content