Oficjalna strona

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący Komisji – Barbara Darasz
Zastępca Przewodniczącego – Marcin Solon
Sekretarz Komisji  – Wioletta Rudiak
Członek Komisji  – Jakub Krajewski
Członek Komisji  – Marzena Pasławska
Członek Komisji  – Maciej Juchniewicz

Urząd Gminy w Olszanicy informuje, iż został uruchomiony tel. informacyjno-konsultacyjny: 530-468-076 . Konsultacji związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stale podnoszą swoje kwalifikacje, by jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki.
W ostatnim czasie dwóch członków komisji – Maciej Juchniewicz oraz Marcin Solon ukończyli kurs dotyczący przeciwdziałania agresji u dzieci i młodzieży. Poniżej prezentujemy certyfikaty potwierdzające ukończenie kursu.

Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość jak trudno jest w obecnej sytuacji osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem.

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie osób poszukujących pomocy na terenie województwa podkarpackiego o możliwości kontaktu i spotkań z członkami
Wspólnoty AA za pośrednictwem telefonu czy Internetu.
Lokalny (teren województwa Podkarpackiego) telefon kontaktowy Wspólnoty Anonimowych Alkoholików – 506 907 988 – dostępny jest w każdy dzień tygodnia, w godzinach 18:00 – 20:00. Pod tym numerem osoby potrzebujące pomocy mogą porozmawiać, otrzymać wsparcie i informacje dotyczące funkcjonowania AA.
Udzielamy także informacji o naszych spotkaniach.

Nasza strona www: http://aapodkarpacie.pl/ jest nieustannie aktualizowana. Znajdują się na niej informacje dotyczące możliwości dołączenia do Wspólnoty AA, naszych spotkań (http://aapodkarpacie.pl/spis-mitingow/#A1), a także informacje dla terapeutów i innych osób zainteresowanych lokalnymi
działaniami AA.

Osoby preferujące kontakt za pomocą poczty elektronicznej zachęcamy do skorzystania z adresu: pomoc@aapodkarpacie.pl.

Nasze spotkania na terenie województwa Podkarpackiego  AA odbywa się już w formie stacjonarnej, z zachowaniem odpowiednich zasad (dystans, dezynfekcja,
maseczka). Zapraszamy osoby potrzebujące na nasze mityngi.

Informujemy, że praktykujemy również organizowanie „spotkań informacyjnych” – dla instytucji  (osób) mających styczność z osobami uzależnionymi od alkoholu (placówki lecznicze, policja, parafie), na których to spotkaniach dostarczamy informacje o zasadach funkcjonowania Wspólnoty AA.

Pozdrawiamy,

Robert M, Witold T
Komisja Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olszanicy po raz kolejny realizowany był program profilaktyki „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Wyżej wymieniony program  to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W ramach kampanii w szkole zostały przeprowadzone zajęcia na trzech poziomach. Na godzinach wychowawczych wychowawcy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Olszanicy. Karty pracy dla uczniów zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Każda grupa wiekowa pracowała na dwóch kartach pracy.

Hasłem przewodnim bieżącej kampanii było „Nie czas na nudę!”. Wynikało z diagnozy którą przeprowadzono po okresie pandemii i nauczania stacjonarnego. Każdy z nas zetknął się z  izolacją, niekiedy chorobą lub nawet śmiercią bliskich. Najpoważniejsze konsekwencje tych wydarzeń ponoszą najmłodsi. Hasło, jak i same zajęcia mają wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

W ramach kampanii uczniowie odbyli zajęcia, zostały skierowane do rodziców ulotki związane z omawianymi zagadnieniami, została oplakatowana szkoła.

W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wsparte dwie wycieczki  szkolne, podczas których prowadzone były pogadanki profilaktyczne. Dzięki tej współpracy GKRPA w Olszanicy 74 uczniów uzyskało dofinansowanie do wyjazdów.

Naszą współpracę należy uznać za bardzo rzeczową i efektywną za co bardzo dziękujemy.

Rozstrzygnięcie konkursu w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”


W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi we współpracy ZSP Uherce Mineralne z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych został zorganizowany konkurs, o którym można poczytać poniżej:

Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu w ramach kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł.

Rozstrzygnięto tegoroczną kampanię Ogólnopolskiego Konkursu Plastyczno-Literackiego pn. „Nie czas na nudę!”. Zadaniem uczestników było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej prezentującej sposób na spędzenie czasu bez nudy, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu zasługuje na pokazanie. Z naszej szkoły do konkursu zostało zgłoszonych 13 prac plastycznych i literackich. Laureatami konkursu zostali następujący uczniowie: Alicja Dudyńska z klasy IV, Aurelia Kurcoń z klasy Va oraz Tomasz Bigos z klasy VIa. Gratulujemy zwycięzcom!

Zachowaj Trzeźwy Umysł to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień i promowania zdrowego stylu życia. Organizatorem kampanii ZTU oraz innych kampanii profilaktycznych jest Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.

Kilka słów o programie:
Program profilaktyki „Zachowaj Trzeźwy Umysł” to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

źródło: FB ZSP Uherce Mineralne

Wrzesień to miesiąc świadomości FASD

Dziewiątego września obchodzimy Światowy Dzień FASD/FAS

Data wydarzenia nie jest przypadkowa – cyfra 9 nawiązuje do dziewięciu miesięcy ciąży.

Ciąża to okres, w którym rezygnacja ze spożywania alkoholu jest szczególnie ważna  – dlaczego?

Ponieważ żadna dawka alkoholu nie jest bezpieczna dla dziecka będącego w łonie matki oraz dziecka karmionego piersią. Każda ilość spożytej przez matkę substancji psychoaktywnej może mieć nieodwracalny wpływ na rozwój płodu i małego dziecka.

Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych  (FASD) w tym Płodowy Zespół Alkoholowy  (FAS), będący najcięższą formą uszkodzeń i zaburzeń poalkoholowych – powstaje w wyniku ekspozycji płodu na alkohol i jego toksycznego działania na rozwijający się organizm. Większość szkód jakie doświadcza dziecko jest nieodwracalna, a dotyczą one każdej ze sfer funkcjonowania:  somatycznej, psychicznej, poznawczej, behawioralnej czy społecznej.

Alkohol ma również wpływ na jakość materiału genetycznego przekazywanego potomstwu. Dlatego zaleca się abstynencję obojga rodziców przynajmniej trzy miesiące przed zapłodnieniem.

Pamiętajmy!

Zaburzeniom związanym z FASD/FAS można w stu procentach zapobiec zachowując abstynencję w ciąży.

Więcej informacji znajdziesz na stronach:

Skip to content