Oficjalna strona

Uzyskanie odpisu aktu stanu cywilnego

Przeniesienie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do rejestru cywilnego
w drodze transkrypcji

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska,
które nosił przed zawarciem małżeństwa

Zmiana imienia dziecka w terminie 6 miesięcy od dnia sporządzenia aktu urodzenia

Nadanie dziecku nazwiska w przypadku zawarcia małżeństwa przez matkę lub ojca dziecka

Sprostowanie lub uzupełnienie aktu stanu cywilnego

Zaświadczenie do zawarcia małżeństwa za granicą

Zgłoszenie urodzenia dziecka

Sporządzenie aktu urodzenia dla dziecka martwo urodzonego

Zgłoszenie zgonu

Zmiana imienia lub nazwiska

Oświadczenie o zmianie nazwiska pierwszego wspólnego dziecka pochodzącego z małżeństwa

Uzyskanie wielojęzycznego standardowego formularza (tłumaczenia pomocniczego) dołączonego do odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia wydanego po 1 marca 2015 r.

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego

Dołączenie wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa na podstawie orzeczenia odnoszącego się do rozwodu, separacji lub unieważnienia małżeństwa wydanego na terenie państwa członkowskiego Unii Europejskiej

Zaświadczenie o stanie cywilnym

Zawarcie małżeństwa cywilnego

Zawarcie małżeństwa konkordatowego

Uznanie ojcostwa

Skip to content