Oficjalna strona

Przewodniczący Komisji – Barbara Darasz

Z-ca Przewodniczącego – Marcin Solon

Sekretarz Komisji  – Wioletta Rudiak

Członek Komisji  – Jakub Krajewski

Członek Komisji  – Marzena Pasławska

Członek Komisji  – Maciej Juchniewicz

Urząd Gminy w Olszanicy informuje, iż został uruchomiony tel. informacyjno-konsultacyjny: 530-468-076 . Konsultacji związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

Skip to content