Oficjalna strona

Przewodniczący Komisji – Irena Kijanka

Z-ca Przewodniczącego – Barbara Darasz

Członek Komisji  – Marek Małecki

Członek Komisji  – Marzena Pasławska

Członek Komisji  – Albina Fara

Urząd Gminy w Olszanicy informuje, iż został uruchomiony tel. informacyjno-konsultacyjny: 530-468-076 . Konsultacji związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.

Skip to content