Oficjalna strona

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przewodniczący Komisji – Barbara Darasz
Zastępca Przewodniczącego – Marcin Solon
Sekretarz Komisji  – Wioletta Rudiak
Członek Komisji  – Jakub Krajewski
Członek Komisji  – Marzena Pasławska
Członek Komisji  – Maciej Juchniewicz

Urząd Gminy w Olszanicy informuje, iż został uruchomiony tel. informacyjno-konsultacyjny: 530-468-076 . Konsultacji związanych z rozwiązywaniem problemów alkoholowych udziela się od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 18:00.


Pozdrawiamy

Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość jak trudno jest w obecnej
sytuacji osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem.

Zwracamy się z prośbą o poinformowanie osób poszukujących pomocy na terenie
województwa podkarpackiego o możliwości kontaktu i spotkań z członkami
Wspólnoty AA za pośrednictwem telefonu czy Internetu.
Lokalny (teren województwa Podkarpackiego) telefon kontaktowy Wspólnoty
Anonimowych Alkoholików – 506
907 988 –
 dostępny jest w każdy dzień tygodnia, w
godzinach 18:00 – 20:00. Pod tym numerem osoby potrzebujące pomocy mogą
porozmawiać, otrzymać wsparcie i informacje dotyczące funkcjonowania AA.
Udzielamy także informacji o naszych spotkaniach.

Nasza strona www 
http://aapodkarpacie.pl/ jest
nieustannie aktualizowana. Znajdują się na niej informacje dotyczące możliwości
dołączenia do Wspólnoty AA, naszych spotkań (
http://aapodkarpacie.pl/spis-mitingow/#A1), a
także informacje dla terapeutów i innych osób zainteresowanych lokalnymi
działaniami AA.

Osoby preferujące kontakt za pomocą poczty elektronicznej zachęcamy do
skorzystania z adresu 
pomoc@aapodkarpacie.pl.

Nasze spotkania na terenie województwa Podkarpackiego  AA odbywa się już w
formie stacjonarnej, z zachowaniem odpowiednich zasad (dystans, dezynfekcja,
maseczka). Zapraszamy osoby potrzebujące na nasze mityngi.

Informujemy, że praktykujemy również organizowanie „spotkań
informacyjnych” – dla instytucji  (osób) mających styczność z osobami
uzależnionymi od alkoholu (placówki lecznicze, policja, parafie), na których to
spotkaniach dostarczamy informacje o zasadach funkcjonowania Wspólnoty AA.

 
Robert M, Witold T
Komisja Informacji Publicznej

Sprawozdanie z realizacji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olszanicy po raz kolejny realizowany był program profilaktyki „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Wyżej wymieniony program  to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W ramach kampanii w szkole zostały przeprowadzone zajęcia na trzech poziomach. Na godzinach wychowawczych wychowawcy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Olszanicy. Karty pracy dla uczniów zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Każda grupa wiekowa pracowała na dwóch kartach pracy.

Hasłem przewodnim bieżącej kampanii było „Nie czas na nudę!”. Wynikało z diagnozy którą przeprowadzono po okresie pandemii i nauczania stacjonarnego. Każdy z nas zetknął się z  izolacją, niekiedy chorobą lub nawet śmiercią bliskich. Najpoważniejsze konsekwencje tych wydarzeń ponoszą najmłodsi. Hasło, jak i same zajęcia mają wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

W ramach kampanii uczniowie odbyli zajęcia, zostały skierowane do rodziców ulotki związane z omawianymi zagadnieniami, została oplakatowana szkoła.

W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wsparte dwie wycieczki  szkolne, podczas których prowadzone były pogadanki profilaktyczne. Dzięki tej współpracy GKRPA w Olszanicy 74 uczniów uzyskało dofinansowanie do wyjazdów.

Naszą współpracę należy uznać za bardzo rzeczową i efektywną za co bardzo dziękujemy.

 

 

Skip to content