Oficjalna strona

Warsztaty komputerowe

Pierwsze zajęcia komputerowe prowadzone w marcu, z uwagi na stan epidemiczny skierowane zostały do jednolitej grupy pracowniczej- pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych. W miarę luzowania obostrzeń do udziału w zajęciach zapraszaliśmy pozostałych uczestników.

Uczestnicy zostali podzieleni na grupy ze względu na umiejętności i preferowane potrzeby edukacyjne.  

 

Cztery grupy pracowały pod kierunkiem Marcina Solona.

Program obejmował usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstaw obsługi podstawowych programów komputerowych:

 1. Google Dysk i jego możliwości
 2. Praca z przeglądarką internetową Chrome.
 3. Konwersja różnych formatów plików w Internecie.
 4. Obsługa i zarządzanie pracownią terminalową.
 5. Możliwości pracy z pracownią terminalową.
 6. Rodzaje programów komputerowych. Proces instalacji i zagadnienia prawne.
 7. Struktura folderów.
 8. MS Paint – operacje na obrazie i jego fragmentach.
 9. MS Paint – rysunki z wykorzystaniem siatki, odbicia i obroty.
 10. MS Word – zasady pracy z dokumentem tekstowym, dostosowywanie formy tekstu do jego przeznaczenia, formatowanie obrazu wstawionego do tekstu, stosowanie gotowych szablonów, wstawianie tabel i symboli do tekstu.
 11. Osadzanie obrazu w dokumencie tekstowym.
 12. Budowa i zastosowanie arkusza kalkulacyjnego MS Excel.
 13. Projektowanie tabeli i stosowanie funkcji arkusza kalkulacyjnego, adresowanie względne i bezwzględne, wprowadzanie do komórek długich tekstów i dużych liczb.
 14. Prezentacja danych w postaci wykresu.
 15. Wstawianie tabel i wykresów arkusza kalkulacyjnego do dokumentów tekstowych.
 16. MS Power Point – Prezentacja multimedialna w 10 krokach.

Łącznie w warsztatach tych uczestniczyło 24 osób (24 kobiet).

– Cztery grupy – pracowników Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych oraz Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Olszanicy pracowały pod kierunkiem Tomasza Sałosza program obejmował zagadnienia związane z nauczaniem zdalnym. Łącznie w warsztatach tych uczestniczyło 16 osób z ZSP Uherce Mineralne (12 K, 4M) +  17 osób  z ZS-P Olszanica (12 K, 5M),

Tematyka warsztatów :

 1. Jak szybko i bez wysiłku zrobić przy pomocy wbudowanego projektanta prezentację

w PowerPoint On-line.

 1. Wszystko o Whiteboard, czyli jak pracować z wirtualną tablicą.
 2. OneDrive – dysk w chmurze.
 3. Tworzenie testów i formularzy.
 4. Korzystanie z aplikacji Zadania w usłudze Teams.
 5. Obsługa i zarządzanie pracownią terminalową.
 6. Wykorzystanie pracowni terminalowej w pracy z uczniem.
 7. Excel od podstaw budowanie tabeli, wykorzystanie formuł, prezentowanie danych na wykresach.
 8. Excel jako narzędzie wychowawcy. Zbiorczy arkusz klasyfikacyjny.
 9. MS Paint – operacje na obrazie i jego fragmentach.
 10. Gimp – obróbka zdjęć i fotomontaż.
 11. Animacje, bajki, gry i programowanie w Scratchu.
 12. Dyplomy, zaproszenia, gazetki w aplikacji Publicher.
 13. Elementy robotyki w edukacji – Photon EDU – robot edukacyjny

 

 

Ponadto,  przez Tomasza Sałosza prowadzone były w 2 grupach warsztaty dla uczestników Centrum Integracji Społecznej Gminy Olszanica – 16 osób ( 6 K, 10 M)

Tematyka zajęć z uczestnikami CIS, którzy przyjeżdżali na warsztaty w naszej pracowni terminalowej obejmowała następujące zagadnienia.

 1. Word od podstaw – edycja dokumentów tekstowych, wstawianie tabel, wstawianie obrazów.
 2. Excel od podstaw – budowanie tabeli, wykorzystanie formuł, prezentowanie danych na wykresach.
 3. Korespondencja seryjna w programie Word do tworzenia i drukowania listów seryjnych, które używają danych z arkusza programu Excel
 4. Gimp – operacje na obrazie i jego fragmentach, obróbka zdjęć i fotomontaż.
 5. Tworzenie albumu zdjęć w programie PowerPoint.
Skip to content