Oficjalna strona

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W tym roku obchodzimy 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji. Konstytucja 3 Maja została uchwalona przez Sejm Wielki 3 maja 1791 roku. Regulowała ona prawa i obowiązki ogółu mieszkańców oraz zasady organizacji władzy państwowej. Przekształcała państwo w monarchię konstytucyjną oraz wprowadzała zasadę trójpodziału władzy. Wyrazicielem suwerennej woli narodu miał być dwuizbowy Sejm.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o zdrowie mieszkańców Gminy Olszanica oficjalne uroczystości 230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja się nie odbyły. Dla uczczenia tej ważnej rocznicy Wójt Gminy Olszanica – Krzysztof Zapała złożył kwiaty pod pomnikiem w Olszanicy upamiętniającym ustanowienia Konstytucji 3 Maja

Skip to content