Oficjalna strona

 

WIELOLETNI RZĄDOWY PROGRAM  „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU”

NA LATA 2019-2023

edycja 2022

 Gmina Olszanica podpisała umowę z Wojewodą Podkarpackim o udzielenie dotacji celowej w ramach: Modułu 1 i Modułu 2 wieloletniego programu „Posiłek w szkole i w domu” w 2022r.  

Celem modułu 1 i 2 Programu jest zapewnienie posiłku dzieciom, uczniom i młodzieży oraz objęcie pomocą osób dorosłych, zwłaszcza osób starszych, chorych lub niepełnosprawnych i samotnych.  

          W ramach modułów 1 i 2 Program przewiduje udzielenie pomocy w jednej z trzech form:

  • posiłek;
  • świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności;
  • świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

MODUŁ 1 – DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej

– w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, obecnie jest to kwota:  

– na gospodarstwo jednoosobowe – 1.164,00 zł

– na gospodarstwo wieloosobowe – 900,00 zł na osobę. 

 MODUŁ 2 – DLA OSÓB DOROSŁYCH

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia w postaci posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8  ww. ustawy, osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych  w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, obecnie jest to kwota:

– na gospodarstwo jednoosobowe – 1.164,00 zł

– na gospodarstwo wieloosobowe – 900,00 zł na osobę. 

 KIEROWNIK  

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy

(;)

Barbara Darasz

Skip to content