Oficjalna strona

Budowa alejki spacerowej nad Sanem

Gmina Olszanica zrealizowała projekt „Budowa alejki spacerowej nad Sanem” w Zwierzyniu

Gmina Olszanica wspólnie z sołectwem Zwierzyń przy udziale środków pochodzących z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 zrealizowała projekt o nazwie „Budowa alejki spacerowej nad Sanem”

Głównym celem inwestycji było utworzenie alejki spacerowej wzdłuż Sanu prowadzącej od leniwego odcinka rzeki prosto do „Cudownego Źródełka”. Wybudowany odcinek został połączony z istniejącą już drogą asfaltową.

Koszt realizacji zadania wyniósł  49 680,93 zł w tym środki z budżetu gminy Olszanica w kwocie 39 680,93 zł. oraz środki z budżetu województwa podkarpackiego w kwocie 10 000,00 zł. Dodatkowo, mieszkańcy Zwierzynia z własnych środków powiększyli i utwardzili tłuczniem parking przylegający bezpośrednio do placu przy „Cudownym Źródełku”.

Skip to content