Oficjalna strona

COVID-19

W związku  z wystąpieniem bezpośredniego zagrożenia COVID 19  na terenie 

Urzędu Gminy w Olszanicy na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Olszanica z dnia 14.09.2020 r. Nr 17/Org/2020 Urząd Gminy w Olszanicy pracuje do dnia 21 września 2020 r. w ograniczonej obsadzie kadrowej ( część pracowników pracuje zdalnie ).

W związku z powyższym prosimy o ograniczenie wizyt w urzędzie jedynie do spraw niewymagających jakiejkolwiek zwłoki

UG Olszanica  tel. 13 461 70 45

USC Olszanica 570 593 706

                           661 038 537

 

ZMIANA RACHUNKÓW BANKOWYCH GMINY OLSZANICA

Wszelkie płatności prosimy wpłacać na konto bankowe zdalnie lub w banku pocztowym w Olszanicy na poniższe rachunki

 

Wpłaty Gotówkowe:

Wpłat gotówkowych dotyczących należności Gminy Olszanica można dokonywać w placówce Banku Pocztowego w Olszanicy na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, który dokonuje bankowej obsługi Gminy Olszanica i w tym celu otworzył rachunki wirtualne:

 

34 1320 0022 0336 0000 0000 7350 wpłaty należności z tytułu podatków, opłat za ścieki, wodę i inne (z wyłączeniem opłat za odbiór odpadów)

77 1320 0022 0336 0000 0000 7352 opłaty za odbiór odpadów

 Konto do przelewów bankowych w BGK- Rzeszów

 61 1130 1105 0005 2121 1820 0013 przelewy należności z tytułu podatków, opłat za ścieki, wodę i inne  (z wyłączeniem opłat za odbiór odpadów)

 55 1130 1105 0005 2121 1820 0024 przelewy opłat za odbiór odpadów

Skip to content