Oficjalna strona

103 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

103 ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

W czwartek, 11 listopada 2021 r.  obchodziliśmy 103 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Klęska wszystkich zaborców w I wojnie światowej sprawiła, że nasz kraj po 123 latach niewoli w końcu stał się suwerenny. I chociaż wydarzenia te są odległe czasowo, chociaż minęło od nich kilka pokoleń Polaków, to nadal w naszej świadomości zajmują one bardzo ważne miejsce.

W Gminie Olszanica, uroczystości odbyły się w Olszanicy przy obelisku upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz w Uhercach Mineralnych przy pomniku Orła Białego na placu Zespołu Szkół Publicznych. W uroczystościach udział wzięli: przedstawiciele samorządu na czele z Wójtem Gminy Krzysztofem Zapałą, Przewodniczącym Rady Gminy Tadeuszem Daroszem wraz z radnymi, Ks. Edward Stopyra Proboszcz Parafii w Uhercach Mineralnych, Ks. Mirosław Wójcik Wikariusz Parafii w Olszanicy, Komendant ODKSW w Olszanicy ppłk. Adam Nieznański, major Sylwia Kędra oraz ppłk. Marek Filipowicz – delegacja Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych, delegacje jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, delegacje stowarzyszeń i kół działających na terenie naszej gminy wraz z pocztami sztandarowymi, uczniowie i nauczyciele oraz mieszkańcy gminy.

W swoim przemówieniu Wójt Krzysztof Zapała podkreślił, że obowiązkiem nas wszystkich – i starszych i młodszych – jest codzienne pielęgnowanie pamięci o ludziach, którzy swoją pracą i zaangażowaniem  w tamtych trudnych historycznie czasach spowodowali, że w sercach i umysłach Polaków nigdy nie zgasła iskra wolności i niepodległości.

Dla Polaków 11 listopada to dzień, który należy pielęgnować z najwyższą godnością i szacunkiem, gdyż jak mawiał Marszałek Józef Piłsudski: „Naród który nie szanuje swej przeszłości nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”. Mając w pamięci te słowa bądźmy zatem orędownikami tej prawdy i zaszczepiajmy w swoich latoroślach miłość i uszanowanie dla naszej Ojczyzny, kierując się w życiu staropolskim zawołaniem „BÓG, HONOR I OJCZYZNA!

Na koniec Wójt Gminy złożył podziękowania wszystkim obecnym delegacjom, pocztom sztandarowym, nauczycielom, dzieciom i młodzieży oraz mieszkańcom za uczestnictwo w gminnych obchodach Święta Niepodległości

Skip to content