Oficjalna strona

Gmina Olszanica pomaga Ukrainie

W związku z konfliktem zbrojnym, który ma miejsce w Ukrainie, Gmina Olszanica reprezentowana przez Pana Wójta – Krzysztofa Zapałę,  pozostając solidarna ze wschodnim sąsiadem w dniu 5 marca br. przekazała na terytorium Ukrainy 2 autobusy (15 – osobowe) marki – Peugeot Boxer i Volkswagen LT 35. Dodatkowo przekazywane pojazdy wypełniono następującymi urządzeniami: 2 szt. agregatów prądotwórczych, 29 szt. laptopów, 15 szt. kamizelek do ochrony osobistej, 55 szt. powerbanków oraz środkami higieny osobistej i żywnością dostarczoną przez mieszkańców do punktów zbiórki artykułów.

Równocześnie informujemy, że nadal można składać dary dla mieszkańców Ukrainy w Domu Ludowym w Olszanicy oraz Uhercach Mineralnych.

Wspólnie nadal pomagajmy i nie bądźmy obojętni na niesprawiedliwość i cierpienie innych!

Skip to content