Oficjalna strona

Gminne obchody 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja

Gminne uroczystości 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęła uroczysta Msza Święta w Kościele Parafialnym w Olszanicy, po której odbył się przemarsz delegacji pod pomnik upamiętniający uchwalenie Konstytucji 3 Maja.
 
Obchody pod pomnikiem otworzył krótki ceremoniał strażacki, w trakcie którego druhowie oraz Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Olszanica odnowili swoje ślubowania strażaków ochotników. Następnie wspólnie został odśpiewany hymn narodowy po którym przybyłe na miejsce delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W imieniu Gminy OIszanica kwiaty złożyli Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała, Sołtys Olszanicy Robert Skarbiński oraz Radna Gminy Olszanica Justyna Ostrowska.
 
Kwiaty również złożyły delegacje:
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy
– Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych
– Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy
Komendy Powiatowej Policji w Lesku
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Lesku
– Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic
 
Dalej głos zabrał Wójt Krzysztof Zapała, który w swoim wystąpieniu podkreślił jak ważna dla narodu polskiego była ustanowiona jako pierwsza w Europie i druga na świecie Konstytucja 3 Maja. Zatwierdzona po pierwszym rozbiorze konstytucja była efektem wieloletnich prac tak zwanego Stronnictwa Reformatorskiego, którego celem było uzdrowienie upadającego państwa. Konstytucja 3 maja wprowadzała szereg rozwiązań, które miały doprowadzić do uzdrowienia ustroju Rzeczypospolitej. To na jej podstawie wprowadzono trójpodział władz, zniesiono liberum veto, konfederację i wolną elekcję. Wójt zaznaczył, że choć Konstytucja 3 Maja obowiązywała jedynie przez 14 miesięcy to i tak była wielkim osiągnięciem narodu polskiego chcącego zachować niezależność państwową oraz zapewnić możliwość rozwoju gospodarczego i politycznego kraju. Niestety już w 1792 roku Armia Rosyjska wkroczyła na terytorium Polski, a w efekcie przegranej wojny i późniejszych rozbiorów Rzeczpospolita przestała istnieć, lecz mimo to pamięć o Konstytucji 3 Maja nie upadła i trwa po dziś dzień. Wójt wspomniał także o tym jak ważne dla każdego Polaka są wartości takie jak szacunek do munduru, wiara, odwaga, przywiązanie do symboli oraz historia.
 
Na koniec uroczystości pod pomnikiem Wójt Krzysztof Zapała podziękował strażakom ochotnikom za to, że zawsze ruszają pierwsi do pomocy mieszkańcom gminy oraz życzył im także tyle samo wyjazdów i powrotów.
 
Następnie uroczystości przeniosły się do Domu Ludowego w Olszanicy, w którym miały miejsce krótki występ artystyczny przygotowany przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy oraz przedstawienie pod tytułem „Informacje z 1791 roku” przygotowany przez Stowarzyszenie Miłośników Olszanicy i Okolic. Gminne uroczystości 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja zakończyły się wspólnym śpiewaniem pieśni patriotycznych oraz słodkim poczęstunkiem zorganizowanym przez stowarzyszenie.
 
Poniżej relacja zdjęciowa z dzisiejszych uroczystości:
Skip to content