Oficjalna strona

Harmonogram konsultacji społecznych LGD „Zielone Bieszczady”

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady” zaprasza mieszkańców gmin: Czarna, Lutowiska, Olszanica, Sanok, Solina, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne na KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Cele konsultacji: analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń gminy oraz określenie potrzeb mieszkańców, wyznaczenie przyszłych kierunków rozwoju gminy wymaganych podczas przygotowania celów Lokalnej Strategii Rozwoju.


Program konsultacji społecznych Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady”

1. Przywitanie.
2. Przedstawienie celu spotkania i informacji dotychczas zebranych w zakresie budowania nowej LSR.
3. Wstępne informacje z diagnozy obszaru LSR.
4. Zasady tworzenia analizy SWOT.
5. Przykłady analizy SWOT.
6. Praca indywidualna uczestników nad analizą SWOT.
7. Praca grupowa nad analizą SWOT.
8. Praca całego zespołu nad wypracowaniem szczegółów analizy SWOT.
9. Diagnoza problemów.
10. Przekształcenie problemów na cele.
11. Podsumowanie i zakończenie spotkania

Skip to content