Oficjalna strona

III Ogólnopolski Konkurs Testowy dla rolników

III Ogólnopolski Konkurs Testowy z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym
„Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza osoby pełnoletnie, podlegające w dniu rozwiązywania testu ubezpieczeniu społecznemu rolników do udziału w III Ogólnopolskim Konkursie Testowym z Zakresu Bezpiecznej Pracy w Gospodarstwie Rolnym – „Bezpiecznie z niebezpiecznymi substancjami”, który będzie przebiegał w formule on-line do 25.11.2022 r. do godz. 24:00.

Zapraszamy do zalogowania się pod linkiem https://bezpieczenstwo.krus.gov.pl/, a następnie rozwiązania testu złożonego z 20 pytań jednokrotnego wyboru, dotyczących zapobiegania skutkom niewłaściwego stosowania w gospodarstwie rolnym niebezpiecznych i szkodliwych substancji chemicznych, np. środków ochrony roślin, nawozów, paliw itp. Do rozwiązania konkursowego testu rekomendowane są aktualne wersje przeglądarek: Google Chrome oraz Mozilla Firefox. Regulamin konkursu dostępny na https://www.krus.gov.pl. Spośród Uczestników zostanie wyłonionych 100 osób, które zdobyły największą ilość punktów w najkrótszym czasie. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł brutto.

Skip to content