Oficjalna strona

Jednostki OSP z naszej gminy otrzymały dofinansowania z programu „Mały Strażak”

W czwartek 1 czerwca 2023 roku w Polańczyku miało miejsce podpisanie umów o dofinansowanie zakupu sprzętu w ramach programu „Mały Strażak”.

Środki udało się pozyskać dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Jednostki z terenu naszej gminy należące do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, które otrzymały dofinansowanie to:
OSP Olszanica
OSP Uherce Mineralne
OSP Stefkowa

W ramach dofinansowania jednostki OSP mogą zakupić dodatkowy sprzęt z którego będą korzystać ich druhowie w trakcie wykonywania obowiązków strażaków ochotników. Każde dofinansowanie pozyskane dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy podnosi skuteczność ich działań, a tym samym pozytywnie wpływa na poczucie bezpieczeństwa naszych mieszkańców.

W spotkaniu wzięli udział:
– Adam Skiba – Prezes Zarządu WFOŚiGW Oddział Rzeszów
– Jacek Dydek – Komendant Powiatowy PSP Lesko
– Robert Wojciechowski – Z-ca Komendanta Powiatowego PSP Lesko
– Mariusz Kaliniewicz – Prezes ZOP ZOSP RP w Lesku
– Adam Piątkowski – Wójt Gminy Solina
– Krzysztof Pecka – Dyrektor GOKSiT 
– Krzysztof Zapała – Wójt Gminy Olszanica
– przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu leskiego

Skip to content