Oficjalna strona

Komunikat Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszanicy w sprawie szlachetnej paczki

Uczniowie, Przedszkolaki i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy też zorganizowały „szlachetną paczkę” .

Dokonały zbiorki produktów żywnościowych i  środków chemicznych.

Następnie nawiązali współpracę z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olszanicy, którego pracownicy socjalni wytypowali do pomocy w ramach tej akcji po cztery rodziny z miejscowości Uherce Mineralne i Olszanica.

Zebrane artykuły pozwoliły na zrobienie bogatych paczek, które pracownicy socjalni dostarczyli osobom potrzebującym w dniach 15 i 16 grudnia 2020 r.

W Uhercach Mineralnych paczki otrzymały cztery kobiety – samotne w podeszłym wieku (wdowy).

Podobnie w Olszanicy paczki otrzymały trzy starsze samotne kobiety (wdowy) oraz jedna rodzina znajdująca się w trudnej sytuacji.

Oprócz paczek dzieci przekazały każdej rodzinie ręcznie robione kartki świąteczne  z życzeniami.

Ze względu na RODO nie możemy podać nazwisk tych osób. Jednak chcemy zaznaczyć, że wszystkie osoby były bardzo zaskoczone, wdzięczne, że się o nich pamięta i bardzo dziękują za okazaną pomoc.

Również Gminny Ośródek Pomocy Społecznej w Olszanicy dziękuje wszystkim zaangażowanym dzieciom, oraz Gronu Pedagogicznemu z każdej szkoły za bardzo dobrą współpracę.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi – Jan Paweł II

 

                                                                                                                            Barbara Darasz

                                                                                                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                             w Olszanicy

Skip to content