Oficjalna strona

Komunikat Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie projektu pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”

           Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

Czas realizacji projektu to październik 2020 r. – czerwiec 2023 r.

Partnerami projektu są: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Fundacja im. Królowej Polski św. Jadwigi oraz Polskie Stowarzyszenie Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Celem projektu jest modyfikacja istniejących i wypracowanie nowych instrumentów
w zakresie włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami, które w przyszłości staną się podstawą rozwiązań prawnych w pełni odpowiadających szczególnym potrzebom tej grupy osób oraz ich rodzin.

Efektem projektu będzie m. in. podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie i wdrożenie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Projekt kierowany jest do wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami,
ich najbliższego otoczenia oraz instytucji wspierających – organizacji pozarządowych
i jednostek samorządu terytorialnego. W ramach projektu każdy może zostawić swoją opinię lub stanowisko na temat włączenia społecznego osób z niepełnosprawnościami na platformie konsultacyjnej http://wlaczeniespoleczne.pl, poprzez wypełnienie ankiety lub pozostawienie opinii w inny sposób (w postaci tekstu, pliku audio czy wideo).

Mając na uwadze konieczność poinformowania jak najszerszej grupy osób o realizacji ww. projektu, zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie na Państwa stronach internetowych informacji, którą przesyłam w załączniku.

 

                                                                           Dyrektor

                                                         Wydziału Polityki Społecznej

                                                                               (-)

                                                             Małgorzata Dankowska

                                            (Podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym)

Załącznik:

  1. Informacja w formacie .doc dotycząca projektu „Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami”

„Aktywni niepełnosprawni” – w stronę niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami

 

 

Skip to content