Oficjalna strona

Komunikat Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.- zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Treść ogłoszenia

Plakat-Dostpna praca

 

Skip to content