Oficjalna strona

Komunikat Stowarzyszenia CRAS

Dot. realizowanego przez Stowarzyszenie „CRAS” projektu pn.  „Kwalifikacje cyfrowe szansą na lepszą przyszłość w społeczeństwie informacyjnym”, w którym oferujemy bezpłatny udział
w:
– SZKOLENIU KOMPUTEROWYM ( Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna) ZAKOŃCZONYM EGZAMINEM ECDL

UDZIAŁ BEZPŁATNY

Projekt skierowany jest  do osób w wieku powyżej 25 lat, które:
– uczą się, pracują lub zamieszkują na obszarze woj. podkarpackiego,
– z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych,
– nie prowadzą działalności gospodarczej,
– nie uczestniczyły w takim samym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS.
Preferencje dla:
– osób w wieku powyżej 50 lat,
– osób z wykształceniem co najwyżej średnim,
– osób nieaktywnych zawodowo,
– osób z niepełnosprawnością,
– kobiet,
– rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny,
– osób zamieszkujących miasta średnie lub miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg

rojekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z Rzeszowa to organizacja pozarządowa, niedziałająca dla zysku, wspierająca rozwój społeczny i ekonomiczny województwa podkarpackiego. Działalność Stowarzyszenia opiera się w głównej mierze na wdrażaniu projektów, w tym współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny.

Szkolenie komputerowe

Skip to content