Oficjalna strona

Ogłoszenie o wydawaniu skierowań do POPŻ

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANICY INFORMUJE, ŻE

W DNIACH 25 – 26 KWIETNIA 2022 r. tj. PONIEDZIAŁEK

 i WTOREK W GODZ. 900 – 1500

W BUDYNKU URZĘDU GMINY OLSZANICA, pok. nr 10,11

BĘDZIE WYDAWAŁ SKIEROWANIA UPRAWNIAJĄCE DO POBIERANIA ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH UNIJNEGO PROGAMU POPŻ – Podprogram 2021.

Kryterium uprawniającym do korzystania z pomocy żywnościowej jest kwota:

– dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł                              

– dla osoby samotnej – 1 707,20 zł

Pod uwagę brane są dochody netto z miesiąca MARCA 2022 r. (zaświadczenia, oświadczenia).

Wydawaniem żywności zajmuje się organizacja pozarządowa:

Polski Czerwony Krzyż.

Skip to content