Oficjalna strona

Preferencyjna sprzedaż węgla!

Gmina Olszanica informuje, zgodnie z przepisem wskazanym poniżej, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy

Komunikat wydano na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

ZAKUP  WĘGLA  –  ZŁÓŻ  WNIOSEK!
Mieszkańcy Gminy Olszanica mogą składać
Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

         Wniosek  o preferencyjny zakup węgla złożyć można w następujący sposób:
  • pisemnie w Urzędzie Gminy w Olszanicy pokój Nr 2 od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej ePUAP (wówczas należy opatrzyć je kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić  z wykorzystaniem profilu zaufanego)

najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2023 r.

        Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 791 100 402
Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg na okres do 31 grudnia 2022 r. oraz 1500 kg  na okres od 1 stycznia 2023 r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu.
Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby, których wnioski przejdą pozytywną weryfikację.

Uwaga !!!
Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców gminy „Deklaracji zapotrzebowania na węgiel dla mieszkańców Gminy Olszanica w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych” nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
Warunkiem niezbędnym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest konieczność złożenia wniosku i przejścia jego poprawnej weryfikacji.

Wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego
dla gospodarstw domowych

Skip to content