Oficjalna strona

Relacja z uroczystości 11 listopada

W piątek 11 listopada świętowaliśmy 104 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

W naszej gminie uroczystości odbyły się w Olszanicy oraz Uhercach Mineralnych, w obu uroczystościach udział wzięli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych, szkół, instytucji państwowych, organizacji pozarządowych oraz mieszkańcy.

Uroczystości w Olszanicy rozpoczęły się od okolicznościowej mszy świętej w Kościele Parafialnym w Olszanicy, po której delegacje oraz mieszkańcy przeszli pod pomnik upamiętniający 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu państwowego nastąpiło złożenie kwiatów, którego dokonały delegacje:
– lokalnego samorządu,
– Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy,
– Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych,
– Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych,
– Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy,
– Komendy Powiatowej Policji w Lesku,
– Stowarzyszenia Miłośników Olszanicy i Okolic.

Wydarzenia przy pomniku zakończyła krótka część artystyczna przygotowana przez uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Olszanicy, którzy przygotowali również uroczystą akademię w Domu Ludowym w Olszanicy, która zakończyła gminne uroczystości 104 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Obchody w Uhercach Mineralnych odbyły się przy pomniku Orła Białego przed budynkiem Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych, a ich organizatorem było Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku.

Po przywitaniu przez prowadzącego uroczystości Pana Wojciecha Orłowskiego przybyłych na wydarzenie gości oraz wystąpieniu Zastępcy Wójta Roberta Petki przyszła kolej na część artystyczną przygotowaną przez uczniów ZS-P w Uhercach Mineralnych. Po części artystycznej oraz przypomnieniu przez Pana Wojciecha Orłowskiego rysu historycznego wydarzeń niepodległościowych w naszym regionie nastąpiło złożenie kwiatów przez delegacje:
– lokalnego samorządu
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Uhercach Mineralnych,
– Akcji Katolickiej oraz Chóru Parafialnego „Gaudium” w Uhercach Mineralnych,
– Zakładu Karnego w Uhercach Mineralnych,
– Ośrodka Doskonalenia Kadr Służby Więziennej w Olszanicy,
– Zespołu Szkół Publicznych w Uhercach Mineralnych,
– Kół Gospodyń Wiejskich,
– Stowarzyszenia Przewodników Turystycznych „Karpaty” w Sanoku,
i innych.

Obchody zakończyła okolicznościowa Msza Święta w Kościele Parafialnym w Uhercach Mineralnych.

Skip to content