Oficjalna strona

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego lub warunków zabudowy

Wniosek o zmianę decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek dot. rewitalizacji oraz przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie lub studium

Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Skip to content