Oficjalna strona

Uroczyste wręczenie pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP w Gminie Olszanica.

16 maja 2022 r. w sali narad Urzędu Gminy Olszanica, Wójt – Krzysztof Zapała  wraz z Komendantem Powiatowym PSP w Lesku st. bryg. Jackiem Dydkiem dokonali uroczystego wręczenia pierwszych decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego dla strażaków OSP w Gminie Olszanica.

Świadczenie ratownicze zostało wprowadzone od dnia 1 stycznia 2022 roku na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 2021, poz. 2490) i wynosi 200 złotych miesięcznie, a wypłacane będzie jako dodatek do emerytury przez Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kwota świadczenia ratowniczego podlega corocznej waloryzacji od dnia 1 marca.

O prawo do uzyskania świadczenia ratowniczego mogą się ubiegać strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli jako członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych, co najmniej raz w roku przez okres co najmniej 25 lat w przypadku mężczyzn oraz 20 lat w przypadku kobiet. Ważne jest, że przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65 roku życia, a przez kobietę 60 roku życia.

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego strażaka ratownika OSP złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej, tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, do której należy strażak ratownik OSP.

Skip to content