Oficjalna strona

Zachowaj trzeźwy umysł

Sprawozdanie z realizacji Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”

W bieżącym roku szkolnym w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Olszanicy po raz kolejny realizowany był program profilaktyki „Zachowaj Trzeźwy Umysł”.

Wyżej wymieniony program  to nazwa ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej, podejmującej problem profilaktyki uzależnień. Jej celem jest promowanie konstruktywnych postaw zdrowego stylu życia oraz atrakcyjnych dla dzieci i młodzieży aktywności prospołecznych jako alternatywy wobec wielu zachowań ryzykownych, szczególnie picia alkoholu, zażywania narkotyków oraz stosowania przemocy.

W ramach kampanii w szkole zostały przeprowadzone zajęcia na trzech poziomach. Na godzinach wychowawczych wychowawcy przeprowadzili zajęcia z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez Urząd Gminy w Olszanicy. Karty pracy dla uczniów zostały podzielone na trzy kategorie wiekowe (1-3 klas SP, 4-6 klasa SP, 7-8 klasa SP). Każda grupa wiekowa pracowała na dwóch kartach pracy.

Hasłem przewodnim bieżącej kampanii było „Nie czas na nudę!”. Wynikało z diagnozy którą przeprowadzono po okresie pandemii i nauczania stacjonarnego. Każdy z nas zetknął się z  izolacją, niekiedy chorobą lub nawet śmiercią bliskich. Najpoważniejsze konsekwencje tych wydarzeń ponoszą najmłodsi. Hasło, jak i same zajęcia mają wspierać młode pokolenie w ponownym odnajdywaniu się w realnym świecie i w powrocie do równowagi.

W ramach kampanii uczniowie odbyli zajęcia, zostały skierowane do rodziców ulotki związane z omawianymi zagadnieniami, została oplakatowana szkoła.

W ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostały wsparte dwie wycieczki  szkolne, podczas których prowadzone były pogadanki profilaktyczne. Dzięki tej współpracy GKRPA w Olszanicy 74 uczniów uzyskało dofinansowanie do wyjazdów.

Naszą współpracę należy uznać za bardzo rzeczową i efektywną za co bardzo dziękujemy.

 

Skip to content