Oficjalna strona

Zbudujemy planty w Olszanicy!

Zbudujemy planty w Olszanicy!

W ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie „Rozwój ogólnodostępnej
i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej” powstaną planty, umiejscowione w Olszanicy pomiędzy stacją PKP, a pomnikiem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Realizowane przez nas zadanie pn. „Rozwój obszaru LSR poprzez budowę Skweru pieszo-rowerowego w Olszanicy” ma na celu rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz kulturalnej w naszej gminie.

Zakres robót obejmuje m.in. budowę chodników, montaż oświetlenia, ławek oraz koszy na śmieci.

Całkowity koszt pierwszego etapu inwestycji wyniesie 325 803,24 zł, z czego 207 900,00 zł będzie wynosiło dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, zaś 117 903,24 zł to wkład własny Gminy Olszanica.

Partnerami projektu są:
OSP Olszanica, która zajmie się uporządkowaniem terenu,
Firma Darjan, która dostarczy stojak na rowery,
ZS-P w Olszanicy, który zajmie się promocją zadania.

Wójt Gminy Olszanica Krzysztof Zapała podkreśla, że planty są kolejnym elementem poprawiającym estetykę
i wizerunek naszej gminy.

Skip to content