Oficjalna strona

„Złote Gody” jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego par z terenu Gminy Olszanica

„ Tylko serce czyste może w pełni dokonać
wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”.

Jan Paweł II

28 września 2021 r. 26 par z terenu Gminy Olszanica obchodziło Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Tego dnia świętowały pary obchodzące „Złote Gody” w 2021 r.  oraz w 2020 r.,  gdyż w ubiegłym roku pandemia uniemożliwiła zorganizowanie tej wyjątkowej uroczystości. Obchody rozpoczęły się  mszą św. w Kościele Parafialnym p.w. Matki Bożej Pocieszenia w Olszanicy. Po mszy św. zaproszeni goście udali do pałacu w Olszanicy, gdzie odbyła się druga część uroczystości. W pałacu Dostojnych Jubilatów przywitał Krzysztof Zapała – Wójt Gminy Olszanica, który w swoim przemówieniu podkreślił, że nie sztuką jest pokochać, lecz sztuką jest wytrwać i jeśli zatem ktoś wytrwał pół wieku w małżeństwie i nie uległ pokusie łatwych rozwiązań to dokonał wielkiej sztuki.

Po przemówieniu Wójt Gminy wraz z Radnym Rady Gminy Olszanica Panem Wiesławem Konikiem dokonali uroczystego aktu dekoracji Dostojnych Jubilatów „Medalami za długoletnie pożycie małżeńskie” przyznanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,  w dowód społecznego uznania dla trwałości małżeństwa i rodziny. Władze gminy skierowały do Szanownych Jubilatów słowa uznania i podziękowania za godne i przykładne dla młodego pokolenia życie małżeńskie. Następnie wszyscy goście zostali zaproszeni na uroczysty obiad, a po nim  na koncert muzyczny bieszczadzkiego artysty.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy serdeczne gratulacje za półwiecze wytrwałego pożycia małżeńskiego. Niech przez dalsze lata cieszą się zdrowiem, zażywając radości życia w kręgu najbliższych aby w szczęściu mogli świętować kolejne rocznice wspólnego pożycia małżeńskiego.

Skip to content