Oficjalna strona

Gmina Olszanica została beneficjentem Programu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich

Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”

Beneficjent: Gmina Olszanica

Wartość całkowita projektu: 146 460,00 zł

Wartość wkładu gminy: 0 zł 

Wartość dofinansowania: 146 460,00 zł

Źródła finansowania: Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego

Program:  Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU

Działanie 5.1  Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Okres realizacji: od dnia 04.04.2022 r. do dnia 30.09.2023 r.   

Jednostka realizująca projekt: Gmina Olszanica

Opis projektu: 

Gmina Olszanica otrzymała dofinasowanie w ramach Projektu Cyfrowa Gmina finansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu REACT-EU skierowanego do wszystkich gmin w Polsce. Całkowity budżet programu to miliard złotych. Minimalna wysokość grantu to 100 tys. zł, maksymalna zaś to 2 mln zł. Środki te gminy mogą wykorzystać m.in. na: zakup sprzętu, oprogramowania i licencji, edukację cyfrową dla pracowników JST i jednostek podległych oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych.

Cel:

Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Dofinansowanie Gmina Olszanica wykorzysta na zadania związane z:

Odbudowanie zaplecza informatycznego w Urzędzie Gminy Olszanica w postaci zakupu nowych stacji roboczych, skanera, plotera i urządzeń wielofunkcyjnych.

W ramach tego zadania Gmina Olszanica zakupi:

  • 12 stacji roboczych,
  • 2 urządzenia wielofunkcyjne (skaner+drukarka),
  • 1 szafa serwerowa,
  • 1 ploter+skaner
Skip to content