Oficjalna strona

Komunikat dot. projektu ,, W drodze po sukces”

Projekt „W Drodze po sukces” realizowany przez Caritas Archidiecezji
Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska

Projekt „W Drodze po sukces” realizowany przez Caritas Archidiecezji
Przemyskiej w partnerstwie z LOOTUS Joanna Jędrzejowska
Program operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020,
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe.
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Skip to content