Oficjalna strona

Kampania edukacyjna KRBRD – Postaw na bezpieczeństwo osób 60+!

Zachęcamy do zapoznania się z folderem „POSTAW NA BEZPIECZEŃSTWO OSÓB 60+!”, którego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym osób po 60 roku życia.

Publikacja ma za zadanie podnieść świadomość przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń i klubów seniora, w zakresie konieczności prowadzenia systematycznej edukacji skierowanej do kierowców, pieszych i rowerzystów po 60 roku życia.

Znajomość przepisów ruchu drogowego jest ważna w każdym wieku, a seniorzy stanowią coraz większą grupę uczestników ruchu drogowego (statystyki za 2022 r.: wypadki – 7 647, zabici – 590 i ranni – 5 365).

By zadbać o ich bezpieczeństwo i przypomnieć o podstawowych zasadach związanych z bezpieczeństwem, Krajowa Rada Bezpieczeństw Ruchu Drogowego prowadzi cykl warsztatów, w ramach akcji edukacyjno – informacyjnej,
w całej Polsce pod hasłem „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”.

Każdy warsztat ma na celu edukowanie i zwiększanie świadomości na temat zagrożeń w ruchu drogowym. 
W oparciu o zebrane doświadczenia z cykli spotkań,  został przygotowany folder, który można traktować, jak gotową instrukcję postępowania dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wszystkich organizacji działających
na rzecz osób po 60 roku życia.

W każdym wieku ważna jest znajomość i utrwalanie wiedzy z przepisów ruchu drogowego, a także znajomość podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy, czy znajomość praw i obowiązków uczestników ruchu drogowego, ale jak to zrobić? właśnie ten folder, w tym pomoże.

Link do pobrania folderu https://seniornadrodze.pl/materialy-edukacyjne, który znajduje się na stronie www.seniornadrodze.pl.

Skip to content