Oficjalna strona

Nowe laptopy już trafiły do dzieci z rodzin popegeerowskich

Nowe laptopy już trafiły do dzieci z rodzin popegeerowskich

Gmina Olszanica stale pozyskuje środki, które służą poprawie jakości życia naszych mieszkańców.

W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 72 500,00 zł na realizację projektu „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.

Środki pochodziły z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i umożliwiły wsparcie uczniów z rodzin popegeerowskich w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz internetu.

Otrzymane środki przeznaczyliśmy na zakup 29 laptopów, które 4 maja 2022 roku zostały przekazane osobiście przez Pana Wójta Krzysztofa Zapałę rodzinom biorącym udział w projekcie. Przekazany sprzęt w pozytywny sposób wpłynie na realizację obowiązków szkolnych przez dzieci i pomoże uzyskiwać satysfakcjonujące wyniki w nauce, zwłaszcza w sytuacji powrotu nauki zdalnej.

Skip to content