Oficjalna strona

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Stefkowa

Nowy samochód dla OSP Stefkowa!

W czwartek 29 czerwca 2023 w Stefkowej miało miejsce oficjalne przywitanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który będzie do dyspozycji OSP Stefkowa.

Po przyjeździe głośnego korowodu wozów bojowych należących do Ochotniczych Straży Pożarnych z Olszanicy, Uherzec Mineralnych, Orelca, Wańkowej, Rudenki, Łodyny oraz Myczkowa głos zabrał Wójt Krzysztof Zapała. W swoim wystąpieniu nie krył zadowolenia z faktu pozyskania kolejnego nowoczesnego samochodu ratowniczo-gaśniczego, który będzie służył strażakom ochotnikom działającym nie tylko na terenie naszej gminy, lecz także całego powiatu.

Dofinansowanie, które udało nam się pozyskać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” pozwoliło wyposażyć kolejną po OSP Olszanica i OSP Uherce Mineralne jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu naszej gminy funkcjonującą w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym.

Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 1 131 600 złotych, z czego 475 000 zł to dofinansowanie NFOŚiGW, zaś 656 600 złotych pochodzi z budżetu Gminy Olszanica.
Skip to content