Oficjalna strona

Ogłoszenie

Ogłoszenie o  zamiarze  wszczęcia  z  urzędu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 902, obręb 0001, dla której nie ma założonej księgi wieczystej ( AWZ 12/73).

 

Skip to content