Oficjalna strona

Ogłoszenie

Ogłoszenie o  zamiarze  wszczęcia  z  urzędu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Olszanica, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 379, obręb 0001, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00009433/4.

Skip to content