Oficjalna strona

Ogłoszenie konsultacji Programu współpracy Gminy Olszanica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023.

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica

Projekt Uchwały Gminy Olszanica

Formularz do konsultacji projektu aktu prawa miejscowego

Protokół z przeprowadzonych konsultacji

Skip to content