Oficjalna strona

Informacja o terminie składania wniosków o stypendium szkolne

  Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
      w Olszanicy

 

O G Ł O S Z E N I E

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszanicy informuje, że od 01 września br. można składać wnioski
o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023.

Druki wniosków można odebrać w GOPS Olszanica w pok. 10-11 lub pobrać ze strony www.gminaolszanica.pl .

TERMIN składania wniosków o stypendium szkolne upływa z dniem 15 września 2020r.

Należy spełnić kryterium dochodowe, które wynosi 600,00 zł netto na osobę w rodzinie.

Do dochodu rodziny nie wlicza się m.in. świadczenia wychowawczego „500+”, dodatku osłonowego,
dodatku węglowego, rodzinnego kapitału opiekuńczego – art. 8 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej.

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją można składać: w GOPS   Olszanica, za pośrednictwem sekretariatu
UG Olszanica, piętro I, pokój 22 lub za pośrednictwem poczty (liczy się data stempla pocztowego).

 

                                                                                                                                                 KIEROWNIK
                                                                                                                         Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                                                 w Olszanicy
                                                                                                                                                           (;)
                                                                                                                                              Barbara Darasz

 

Skip to content