Oficjalna strona

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa

Postanowienie nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 03.01.2024 r. w sprawie podziału Gminy Olszanica na okręgi wyborcze ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych

Zarządzenie ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, rad gmin, radnych rad powiatów

Uchwała PKW ws. powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała PKW ws. powoływania obwodowych komisji wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 02.02.2024r.

Informacja Wójta Gminy Olszanica z dnia 06.02.2024 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 08.02.2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i siedzibie GKW

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 30 stycznia 2024r.

Obwieszczenie Starosty Leskiego z dnia 06.02.2024 r. w sprawie podziału Powiatu Leskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Uchwała ws. diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Informacja dla kandydatów w wyborach samorządowych - oświadczenie lustracyjne

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II ws. powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II ws. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 1 w Olszanicy ws. powołania przewodniczącego

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 2 w Olszanicy ws. powołania zastępcy przewodniczącego

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 3 w Olszanicy ws. przyjęcia planów pracy

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 4 w Olszanicy ws. powołania koordynatora gminnego
ds. informatyki

Protokół nr 1 z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy w dniu 28.02.2024

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy o składzie, siedzibie i dyżurach

Postanowienie nr 109 - 2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 26 lutego 2024 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu

Uchwała nr 7 Wojewódzkiej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy z dnia 05.03.2024r. ws. dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 7 marca 2024 roku dot. informacji o numerach oraz granicach obwodów głosowania

Informacja o losowaniach

Komunikat PKW z dnia 12 marca 2024 r.

Komunikat GKP w Olszanicy z dnia 14.03.2024 r. o zasadach i terminie losowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krośnie II o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu

Obwieszczenie GKW w Olszanicy z dnia 15.03.2024 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gmin

Obwieszczenie GKW w Olszanicy z dnia 15.03.2024 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy

Obwieszczenie GKW w Olszanicy z dnia 15.03.2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Obwieszczenie GKW w Olszanicy z dnia 15.03.2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Obwieszczenie GKW w Olszanicy z dnia 15.03.2024 r. o obsadzeniu mandatu radnego w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego

Obwieszczenie GKW w Olszanicy z dnia 15.03.2024 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w Wyborach Wójta Gminy Olszanica

Informacja Wójta Gminy Olszanica ws. bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów samorządowych.

Wniosek - Zgłoszenie zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego - niepełnosprawni oraz 60+

Postanowienie nr 120_2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18.03.2024 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Postanowienie nr 122_2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 18.03.2024 r. w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II nr 127_2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Olszanicy

Obwieszczenie PKW w Lesku z dnia 15.03.2024r. o zarejestrowanych listach kandydatów na Radnych w wyborach do Rady Powiatu Lesko

Wyciąg z Obwieszczenia Wojewódzkiej komisji Wyborczej w Rzeszowie z dnia 14.03.2024r. dla OKRĘGU nr 5 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Podkarpackiego

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II nr 127_2024 z dnia 19.03.2024 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Olszanicy

Postanowienie nr 129_2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 21.03.2024 r. w sprawie zmiany składu OKW nr 5 (Uherce Mineralne)

Protokół nr 4 z dnia 21.03.2024r. z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy - podjęcie uchwały w sprawie ustalenia treści formatu oraz nakładu kart do głosowania

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy nr 8 z dnia 21.03.2024r. ws. ustalenia treści, formatu oraz nakładu kart

Protokół nr 3 z dnia 21.03.2024r. z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy - przeprowadzenie czynności sprawdzających kart do głosowania

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica nr 597_2024 z dnia 22.03.2024 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej i operatora informatycznej obsługi OKW

Protokół z wyborów do Rady Gminy Olszanica

Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Olszanica

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 1 Olszanica

Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 2 Olszanica

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 3 Olszanica

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 4 Olszanica

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 5 Orelec

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 6 Paszowa

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 7 Rudenka

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 8 Stefkowa

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 9 Stefkowa

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 10 Uherce Mineralne

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 11 Uherce Mineralne

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 12 Uherce Mineralne

Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 13 Uherce Mineralne

Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 14 Wańkowa

Protokół obsadzenia mandatu radnego bez głosowania w okręgu wyborczym nr 15 Zwierzyń

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa podkarpackiego

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE I z dnia 10 kwietnia 2024 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa po

Skip to content