Oficjalna strona

Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmiku województwa

Postanowienie nr 5/2024 Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 03.01.2024 r. w sprawie podziału Gminy Olszanica na okręgi wyborcze ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych

Zarządzenie ws. ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Podkarpackiego, rad gmin, radnych rad powiatów

Uchwała PKW ws. powoływania terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała PKW ws. powoływania obwodowych komisji wyborczych

Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin w gminach liczących do 20 000 mieszkańców

Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatu zarządzonych na 7 kwietnia 2024 r.

Obwieszczenie Marszałka Województwa Podkarpackiego z dn. 02.02.2024r.

Informacja Wójta Gminy Olszanica z dnia 06.02.2024 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów

Obwieszczenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 08.02.2024r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym i siedzibie GKW

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat

Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego

Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat, w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów

Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o warunkach udziału obywateli polskich w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów

Komunikat Komisarza Wyborczego w Krośnie II z dnia 30 stycznia 2024r.

Obwieszczenie Starosty Leskiego z dnia 06.02.2024 r. w sprawie podziału Powiatu Leskiego na okręgi wyborcze, ich numerów, granic, liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych

Uchwała ws. diet dla członków terytorialnych i obwodowych komisji wyborczych

Informacja dla kandydatów w wyborach samorządowych - oświadczenie lustracyjne

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II ws. powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Krośnie II ws. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 1 w Olszanicy ws. powołania przewodniczącego

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 2 w Olszanicy ws. powołania zastępcy przewodniczącego

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 3 w Olszanicy ws. przyjęcia planów pracy

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej nr 4 w Olszanicy ws. powołania koordynatora gminnego
ds. informatyki

Protokół nr 1 z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy w dniu 28.02.2024

Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Olszanicy o składzie, siedzibie i dyżurach

Skip to content