Oficjalna strona

Zarządzenie Nr 352/2021 Wójta Gminy Olszanica z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2022 r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia

załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Skip to content