Oficjalna strona

9 grudnia 2001r. w Starostwie Powiatowym w Ustrzykach Dolnych odbyło się pierwsze posiedzenie Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego podczas którego wybrano władze Związku:
Przewodniczący Zarządu- Bartosz Romowicz- Burmistrz Ustrzyk Dolnych
Zastępca Przewodniczącego Zarządu- Ernest Nowak- Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz
Członek Zarządu- Andrzej Olesiuk- Starosta Leski
Przewodniczący Zgromadzenia Związku- Marek Andruch- Starosta Bieszczadzki
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia- Krzysztof Zapała- Wójt Gminy Olszanica
Wiceprzewodniczący Zgromadzenia- Adam Piątkowski- Wójt Gminy Solina
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej- Bogusław Kochanowicz- Wójt  Gminy Czarna
Członek Komisji Rewizyjnej- Artur Woźny- Wicestarosta Bieszczadzki
Członek Komisji Rewizyjnej- Janusz Haftek- Wicestarosta Leski.
Głównym celem działalności Związku jest przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu gmin bieszczadzkich poprzez wspólne organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach komunikacyjnych lub w sieci komunikacyjnej w powiatowo-gminnych przewozach pasażerskich na obszarze powiatów i gmin będących jego uczestnikami. W przyszłym tygodniu Związek złoży wniosek do Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych, aby móc pozyskać środki zewnętrzne, które pozwolą na rozwiązanie problemu przewozów publicznych. Mamy nadzieję, że już        w przyszłym roku będziemy cieszyć się nowa siatką połączeń, dogodną zarówno dla mieszkańców jak i turystów przybywającym                              w Bieszczady i okolice.

Autor: Marian S.Mazurkiewicz

Skip to content