Oficjalna strona

Żywność dla najuboższych – odbierz skierowanie

O G Ł O S Z E N I E

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANICY INFORMUJE, ŻE

od dnia 21 MARCA 2023r. do dnia 21 KWIETNIA 2023 r. w godz. 900 – 1500

BĘDZIE WYDAWAŁ SKIEROWANIA UPRAWNIAJĄCE DO POBIERANIA ŻYWNOŚCI DLA NAJUBOŻSZEJ LUDNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH UNIJNEGO PROGAMU POPŻ – Podprogram 2021 Plus.

Kryterium uprawniającym do korzystania z pomocy żywnościowej jest kwota:

– dla osoby w rodzinie – 1 320,00 zł                     

– dla osoby samotnej – 1 707,20 zł  

Pod uwagę brane są dochody netto z miesiąca poprzedzającego zgłoszenie się po skierowanie tj. Zgłoszenie się
w miesiącu marcu – przedstawiamy dochody z miesiąca lutego 2023 r. (zaświadczenia, oświadczenia).

Osoby, które nie zgłoszą się po skierowanie, nie będą mogły korzystać z pomocy żywnościowej.

Wydawaniem żywności zajmuje się organizacja pozarządowa: polski czerwony krzyż.

Skip to content