Oficjalna strona

Komunikat Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.- zaproszenie do udziału w projekcie pt. „Dostępna praca” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 2020, Działanie 8.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego -projekty konkursowe

Treść ogłoszenia Plakat-Dostpna praca  

Zarządzenie Nr 245/2020 Wójta Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w Gminie Olszanica w 2021 r. z zakresu pomocy społecznej – świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby potrzebującej

Zarządzenie Wójta Gminy Olszanica z dnia 29 grudnia 2020 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Załącznik nr 2 do Zarządzenia – Regulamin  

Skip to content