Oficjalna strona

Zaproszenie do udziału w wizytach studyjnych organizowanych w ramach projektu ,,Sami-Dzielni!(…)”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie informuje o organizacji wizyt studyjnych w ramach projektu pn.:„Sami-Dzielni! – Nowe standardy mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi’’. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś…

Skip to content