Oficjalna strona

Informacja Lokalnej Grupy Działania ,,Zielone Bieszczady” o wznowieniu rekrutacji w modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Szanowni Państwo,

wznawiamy działania zaplanowane w modelu „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu: „SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020.

Rekrutacja została wznowiona i potrwa do 3 marca czekamy jeszcze na chętnych!

 Przypominamy założenia modelu wsparcia:

 Grupa docelowa:

Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

– z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym – Program dla Bieszczad;

– z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi i społecznymi, w zakresie rozumowania matematycznego).

* Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zaplanowane wsparcie: 

W ramach projektu 60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych, społecznych i w zakresie rozumowania matematycznego, realizowane w formie grupowej.

 Ponadto, przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla Uczestników w postaci dowozu na diagnozę oraz na działania z zakresu wsparcia edukacyjnego. W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy cykl działań motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

Celem modelu wsparcia jest podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego oraz podniesienie kompetencji społecznych również przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu o min. 10% w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego.

Formuła modelu wsparcia edukacyjnego ma charakter innowacyjny i polega na zaangażowaniu osób młodych (wnuków Uczestników Projektu, ale i też innych wolontariuszy) w utrwalanie wiedzy, poprzez dodatkowe zadania praktyczne. Wartość dodana w przypadku takiej formuły jest bardzo duża gdyż pozwala na integrację międzypokoleniową, wymienianie się rolami. Osoby młode pełnią rolę „mistrza” dla osób starszych w zakresach związanych z kompetencjami cyfrowymi, a z kolei w zakresach związanych z kompetencjami społecznymi oraz w tematyce kultury regionu/ rękodzieła czy zwyczajów wchodzą w rolę „ucznia”, podnosząc równocześnie motywację Uczestników Projektu do dalszej aktywności np. poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów artystycznych z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.      

Zapraszamy do kontaktu: 

Adres Biura Partnera Projektu:

Lokalna Grupa Działania „Zielone Bieszczady”

z siedzibą w Orelcu 35,  38-623 Uherce Mineralne

czynne od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00

tel. 513 852 200

e-mail: szansa.lgdzielonebieszczady@gmail.com

strona www projektu: szansa.lgd-zielonebieszczady.pl

 plakat A3 SZANSA_23.02.2021

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY_zmiana 23.02.2021

Skip to content