Oficjalna strona

Ogłoszenie

Ogłoszenie o  zamiarze  wszczęcia  z  urzędu  postępowania  administracyjnego  w  sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej na terenie Gminy Olszanica, w miejscowości Uherce Mineralne, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 131, obręb 0006, dla której Sąd Rejonowy w Lesku IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę nr KS1E/00010037/8.

Skip to content