Oficjalna strona

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

O G Ł O S Z E N I E

Działając na postawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2023.344, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2021 r. Dz. U. Poz. 2213), Wójt Gminy Olszanica ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości położonej w Uhercach Mineralnych.

Ogłoszenie o przetargu

Skip to content